ŽKK Radost v Interclub Muggia (I)

...

Istok Zagreb (CRO) v ŽKK Radost

...

Istok Zagreb (CRO) v Team Kärnten (A)

...